Hotline: 02513.918.619

Mã sản phẩm: MEXA 1230 PM .
Tình trạng: Còn
Giá: Call
Lượt xem: 3659
Mô tả:

Hệ Thống Thiết Bị Đo Lường Khí Thải MEXA 1230 PM .

Hệ thống MEXA-1230PM có chức năng phân tích đo lường liên tục chính xác các thành phần hạt vật chất  được phát thải ra từ động cơ thử nghiệm, ngoài ra  thiết bị còn có khả năng thực hiện phân tách đo lường riêng biệt hai thành phần hạt vật chất Soot và SOF,với thiết kế đặc biệt dựa vào các cấu kiện độc lập  đo lường chuyên dụng mục đích để phân tách  thành phần hạt vật chất nhằm thực hiện đo lường riêng biệt, hệ thống  thực hiện đo lường với độ chính xác cao, tốc độ đáp ứng nhanh, thích hợp dùng cho động cơ thử nghiệm, đáp ứng được các yêu cầu trong tiêu chuẩn đo lường nồng độ thông số cực thấp, của thành phần  soot .

 

Đặc tính kỹ thuật .

Nguyên lý đo lường

SootXác định bằng phương pháp khuyếch tán điện tích (Diffusion Charging)1 
SOF: Xác
 định bằng phương pháp phân ly Hiro  Ion hóa (Dual-FID)2

Thành phần đo .

Hiển thị kết quả đo .

Soot(mg/m3) Được thực hiện theo công thức hóan đổi  hệ số nồng độ1 . 
SOF
(mg/m3) Thực hiện dựa theo công thức hóan đổi nồng độ 2
Total-PM
Thông số SootSOF hoán đôi (mg/m3)

Phạm vi đo lường

Soot0?15/75/150 mg/m3(Độ pha loãng  được chia trong khoảng 160lần /800lần /1600 lần ) 
SOF
0?150 mg/m3

Lưu lượng nạp mẫu khí

4.0 L/min±1.0 L/min

Cộng vào nạp khí mẫu

0 kPa30 kPa

Môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh 535 
Độ ẩm
 Độ ẩm tuyệt đối dưới 80 %

Thời gian  khỡi độngmáy

2giờ .