Hotline: 02513.918.619

Mã sản phẩm: MEXA-1170SX
Tình trạng: Còn
Giá: Call
Lượt xem: 4315
Mô tả:

Thiết bị được sử dụng phương pháp tự ngoại huỳnh quang kết hợp với kỹ thuật đặc biệt của HORIBA, có thể thực hiện đo lường các thành phần khí  theo mô thức SO21TRS2và TS3, chỉ một thiết bị thích hợp với nhiều tính năng khác nhau, dành  phù hợp cho công việc nghiên cứu phát triển, mô thức đo lường TS thích hợp sử dụng đo lường theo dõi thành phần lưu huỳnh trong tiêu hao năng lượng xăng dầu, thông qua việc nạp khí mẫu từ điểm lấy mẫu kết nối tới đường truyền dẫn  khí mẫu  của thiết bị đo, tiến hành gia nhiệt, thực hiện hoàn tất việc đo lường, thiết bị được thiết kế kiểu dáng nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng .

Thuận tiện khi lắp đặt trong phòng đo lường  .
1. SO2 : sunfat hidro 

 2. TRS(Total reduced sulfur)  .

3 . TS(Total sulfur) .

4. H2S :  hydrogen sulfide .

Đặc tính kỹ thuật

Phương pháp đo lường

Phương pháp tử ngoại huỳnh quang (UVF) .

Thành phần đo lường

Mô thức đo lường SO2 vàTRS . 
thành phần khí  SO2
SO2 .
TRS: tính quy hồi
 toàn bộ thành phần hợp chất khí .

(TRS Xác định theo phương pháp sai lệch độ chuẩn .   
Hình thức đo lường TS
 .
TS
Tương tự toàn bộ hộ chất lưu hùynh trong PM .Chuyển đổi từ mô thức đo lường (SO2?TRS) sang mô thức đo lường TS .

Phạm vi đo lường

Hình thức đo lường SO2TRS .
SO2
0-20100 ppm/0-2002000 ppm .
TRS
0-20100 ppm/0-2002000 ppm (SO2TRS (Phạm vi liên kết)  .
TS
 Mô thức đo lường . 
TS
0-10100 ppm/0-2002000 ppm .