Hotline: 02513.918.619

Mã sản phẩm: MEXA-1170HCLD
Tình trạng: Còn
Giá: Call
Lượt xem: 3567
Mô tả:

Thiết B Đo Lường Khí Thi Đng Cơ Th Nghim Khí MEXA-1170HCLD .

Thiết bị được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn chuyên dùng  phân tích đo lường thành phần khí thảiNONox .

Thiết bị được thiết kế với kỳ vọng tận dụng nền khoa học hiện có để tiến thêm một bước nhằm hoàn thiện kết quả đo lường, Thiết bị  MEXA-1170HCLD của HORIBA ra đời với mục đích đáp ứng yêu cầu mong muốn của khách hàng là khi thực hiện đo lường không chiếm dụng diện tích không gian lớn, có thể thực hiện đo lường ngay khi có yêu cầu .

Thiết bị có khả năng  đo lường các thành  phần  NONox, LPG ..v.v, được phát thải từ động cơ thử nghiệm sử dụng nhiên liệu xăng hoặc dầu,  thiết bị không chỉ được xem là hệ thống  đo lường độc lập mà nó còn là một cấu kiện được thiết kế phối hợp sử dụng chung với hệ thống    MEXA-7000 .

Thiết bị được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn chuyên dùng  phân tích đo lường thành phần khí thải NONox .

Thiết B Đo Lường Khí Thi Đng Cơ Th Nghim Khí MEXA-1170HCLD .

Đo lường khí thải động cơ thử nghiệm .

Thiết bị được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn chuyên dùng  phân tích đo lường thành phần khí thảiNONox .

Thiết bị được thiết kế với kỳ vọng tận dụng nền khoa học hiện có để tiến thêm một bước nhằm hoàn thiện kết quả đo lường, Thiết bị  MEXA-1170HCLD của HORIBA ra đời với mục đích đáp ứng yêu cầu mong muốn của khách hàng là khi thực hiện đo lường không chiếm dụng diện tích không gian lớn, có thể thực hiện đo lường ngay khi có yêu cầu .

MEXA-1170HCLDA(Kiểu dáng dạng nằm ngang )
MEXA-1170HCLDV(kiểu dáng dạng đứng chân không)

Thiết bị có khả năng  đo lường các thành  phần  NONox, LPG ..v.v, được phát thải từ động cơ thử nghiệm sử dụng nhiên liệu xăng hoặc dầu,  thiết bị không chỉ được xem là hệ thống  đo lường độc lập mà nó còn là một cấu kiện được thiết kế phối hợp sử dụng chung với hệ thống    MEXA-7000 .

Đo lường khí thải động cơ dầu, xăng, LPG, và động cơ thử nghiệm .

Thiết bị được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn chuyên dùng  phân tích đo lường thành phần khí thải NONox .

NONOx

Thiết B Đo Lường Khí Thi Đng Cơ Th Nghim Khí MEXA-1170HCLD .

Bằng phương pháp gia nhiệt phát quang hóa học (CLD)

Thiết bị được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn chuyên dùng  phân tích đo lường thành phần khí thảiNONox .

Thiết bị được thiết kế với kỳ vọng tận dụng nền khoa học hiện có để tiến thêm một bước nhằm hoàn thiện kết quả đo lường, Thiết bị  MEXA-1170HCLD của HORIBA ra đời với mục đích đáp ứng yêu cầu mong muốn của khách hàng là khi thực hiện đo lường không chiếm dụng diện tích không gian lớn, có thể thực hiện đo lường ngay khi có yêu cầu .

SO2TRS ( Mô thức đo lường )
SO2
0-20100 ppm/0-2002000 ppm 
TRS
0-20100 ppm/0-2002000 ppm (SO2TRS( phạm vi liên kết) 
TS
 Mô thức đo lường 
TS
0-10100 ppm/0-2002000 ppm