Hotline: 02513.918.619

Mã sản phẩm: 1117
Tình trạng: Còn
Giá: Call
Lượt xem: 3506
Mô tả:


Thiết Bị Đo Lường Thành Phần Khí Thải COPA-3000

Thiết bị được phát triển nghiên cứu chuyên dùng cho việc thực hiện đo lường thành phần khí cho các máy móc, thiết bị, dụng cụ, có sử dụng nhiên liệu chất đốt, phát thải hàm lượng chất đốt ra ngoài môi trường .

Thiết bị có khả năng thực hiện đo lường liên tục 03 thành phần khí thải : 

Sản phẩm được nghiên cứu phát triển chuyên dùng cho việc thực hiện đo lường thành phần khí đối với dụng cụ hoặc thiết bị đốt có sử dụng nhiên liệu tạo cháy, hệ thống có thể thực hiện đo lường liên tục hàm lượng 3 thành phần khí thải : CO, CO2, O2 , có tính năng đo lường chính xác chuẩn, và ổn định  . 

Thiết Bị Đo Lường Thành Phần Khí Thải COPA-3000

Thiết bị được phát triển nghiên cứu chuyên dùng cho việc thực hiện đo lường thành phần khí cho các máy móc, thiết bị, dụng cụ, có sử dụng nhiên liệu chất đốt, phát thải hàm lượng chất đốt ra ngoài môi trường .

Thiết bị có khả năng thực hiện đo lường liên tục 03 thành phần khí thải : 

Sản phẩm được nghiên cứu phát triển chuyên dùng cho việc thực hiện đo lường thành phần khí đối với dụng cụ hoặc thiết bị đốt có sử dụng nhiên liệu tạo cháy, hệ thống có thể thực hiện đo lường liên tục hàm lượng 3 thành phần khí thải : CO, CO2, O2 , có tính năng đo lường chính xác chuẩn, và ổn định  .

Về mặt nguyên tắc từ  phương pháp đo lường có thể cho thấy thiết bị không cần thiết lập độ lệch chuẩn điểm 0, Với thiết kế cấu tạo chuyển đổi đường LINE, và với việc thực hiện cải tiến chuyển đổi từ van thông thường sang van điện từ, việc đo lường được kéo dài hơn .

Độ lệch chuẩn điểm o : Phạm vi nồng độ sai số chênh lệch  ±0.5%/ ngày, giới hạn độ lệch chuẩn, toàn bộ dải đo  ±1.0%/ ngày .

Khi thực hiện đo lường thành phần khí CO2 ứng dụng nguyên lý huỳnh quang điều biến dòng khí ngang, thông số đo lường không chịu ảnh hưởng của điều kiển môi trường .

Do việc cải tiến hệ thống áp lực, phương pháp điều khiển lưu lượng, triệt tiêu được ảnh hưởng gây ra bởi áp lực bầu khí quyển .

 

Đặc tính kỹ thuật

Đối tượng đo lường

COCO2O2/COCO2/COO2

Đo lường thành phần khí của máy móc, dụng cụ có sử dụng nhiên liệu chất đốt, thực hiện phát thải ra môi trường COCO2O2 trong 03 thành phần khí thải có thể tiến hành tùy chọn mục như :  COCO2O2/COCO2/COO2 .

Nguyên lý đo lường

COPhương pháp hồng ngoại không phân tán điều biến dòng khí ngang .
CO2
Phương pháp hồng ngoại không phát tán điều biến quang học .
O2Phương pháp áp lực từ  .

Phạm vi đo lường

Tiêu chuẩn phạm vi đo lường :
CO
0200/500 ppm0500/1000 ppm .
CO2
05/25 vol% .
O2
05/25 vol% .
Phạm vi đo hạng mục tùy chọn
CO
t0 50 ppm—05 vol% thực hiện lựa chọn bất kỳ một trong hai phạm vi ( phạm vi đo lường trong 5 lần ) .

CO201 vol%—025 vol% thực hiện lựa chọn bất kỳ một trong hai phạm vi dải đo (Nhưng phạm vi đo lường trong  khoảng 5 lần ) .