Hotline: 02513.918.619

Mã sản phẩm: 123
Tình trạng: Còn
Giá: Call
Lượt xem: 2357
Mô tả:


Thiết Bị Quan Trắc Không Khí Thuộc Thế Hệ   VA-VS-3000 . 

Thiết bị quan trắc không khí thuộc thế hệ VA-VS-3000là hệ thống quang trắc không chỉ thực hiện đo lường hàm lượng các thành phần có trong không khí, hiện nay  còn được ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng .

Thiết Bị Quan Trắc Không Khí Thuộc Thế Hệ   VA-VS-3000 . 

Thiết bị quan trắc không khí thuộc thế hệ VA-VS-3000là hệ thống quang trắc không chỉ thực hiện đo lường hàm lượng các thành phần có trong không khí, hiện nay  còn được ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng .

Phân tích các thành phần không khí để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là một bài toán khó, HORIBA đã ý thức được các nhu cầu đó, nghiên cứu phát triển thành công Thiết bị quan trắc không khí thuộc thế hệ VA-VS-3000, chỉ cần thông qua một hệ thống có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu đo lường nồng độ các thành phần khí : CO, CO2, NOX, CH4, thiết bị tích hợp nghiên cứu ứng dụng ba hệ thống cảm biến đo lường, tích hợp tạo nên một khối thống nhất, nhằm nâng cao hiệu xuất đo lường, tiết kiệm không gian cho phòng nghiên cứu và không gian cho hiện trường đo lường .

Đặc tính kỹ thuật

Nguyên lý đo lường

Thành phần khí

Phạm vi thông số đo lường nhỏ nhất .

Phạm vi thông số đo lường lớn nhất .

NDIR

CO

0-200ppm

0-100vol%

CO2

0-100ppm

0-100vol%

N2O

0-100ppm

0-5000ppm

CH4

0-200ppm

0-100vol%

SO2

0-200ppm

0-100vol%

CLA

NOX

0-20ppm

0-5000ppm

MPA

O2

0-5vol%

0-100vol%

Nguyên lý điện cực

O2

0-5vol%

0-25vol%

Nguyên lý zirconia

O2

0-5vol%

0-25vol%