Hotline: 02513.918.619

Mã sản phẩm: 016
Tình trạng: Còn
Giá: Call
Lượt xem: 2747
Mô tả:
Thiết bị phân tích chất lượng nước - HORIBA

Thiết bị đo độ dẫn điện: Model: B-173

Thiết bị đo pH: Model: B211 (tự động chuẩn một điểm pH=7); Model: B212 (tự động chuẩn hai điểm pH=7/pH=14)

Thiết bị cầm tay đo ion nitrate: Model: B341 for crops (cho nông nghiệp) ; Model: B342 for soil (cho đất đai) ; Model: B343 for general purpose (thông thường)

Thiết bị đo muối và ion: CARDY series

Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm tay: D51E (pH); D52E (pH, ORP); D53E (pH, ORP, ION); D54E (pH, ORP, COND); D55E (pH, ORP, DO);

Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu để bàn: F51BW (pH, ORP); F52 (pH, ORP); F53 (pH, ORP, ION); F54 ; F54BW (pH, ORP, COND); F55