Hotline: 02513.918.619

Mã sản phẩm: CVS 7000 .
Tình trạng: Còn
Giá: Call
Lượt xem: 5413
Mô tả:

Thiết bị được thiết kế để sử dụng với mục đích đo lường hàm lượng thành phần khí thải động cơ xe hơi, thông qua một hệ thống riêng biệt thực hiện  hấp thụ khí hỗn hợp với việc  tương tác giữa hai dòng  khí sạch và khí xả , qua đó hệ thống  tiến hành nạp khí mẫu thực hiện phân tích đo lường .

Thiết bị có thể kết hợp với tổ hợp  hệ thống   MEXA-7000, tiến hành thực hiện đo lường đo lường khối lượng thành phần khí thải COHCNO từ đó tính toán cho ra các thông số lưu lượng  cự ly  và  thông số thành phần hàm lượng  xả thải thực tế của động cơ, với tính năng tái hiện lưu lượng bằng cách thực hiện đo lường với việc sử dụng 2 phương pháp nạp mẫu, gồm  hình thức đo lường kết nối không cần thay thế venuri  hoặc hình thức đo lường thay thế bộ venury, có khã năng kết nối bản điều khiển CPU tích hợp dữ liệu .

Đặc điểm :

Thiết bị có thể kết hợp cùng với tổ hợp  hệ thống   MEXA-7000, tiến hành thực hiện đo lường đo lường khối lượng thành phần khí thải COHCNO từ  đó tính toán cho ra các thông số lưu lượng  cự ly xả thải và  thông số thành phần hàm lượng  xả thải thực tế của động cơ, với tính năng tái hiện lưu lượng, bằng cách  thực hiện đo lường với việc sử dụng 2 hình thức đo lường gồm,  hình thức đo lường kết nối khí mẫu không cần thay thế venuri(CFV)  hoặc hình thức đo lường kết nạp khí mẫu bằng cách thay thế bộ venuri .

Thao tác dễ dàng thông qua một màn hình thực hiện điều khiển toàn bộ các tính năng đo lường  .

Đc tính k thut .

     Phạm vi  đo lường

Trong khoảng 3m3/min9m3/min (bằng phương pháp CFV) .

Trong khoảng 3m3/min9m3/min ( Ngoài phạm vi đo lường này có thể thực hiện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng )

Bộ chuyển đổi nhiệt độ 
(Tùy chọn hạng mục )

Cộng nạp khí mẫu (CFV), nhiệt độ hỗn hợp khí mẫu thay đổi trong khoảng  ±5 (  bằng phương pháp VFM , bộ chuyển đổi nhiệt độ ).

Trang
1
Sản phẩm / trang:
select
Không có dữ liệu để hiển thị.
Trang
1
Sản phẩm / trang:
select